Er partner för kalkyl och PM-redovisningar!

 

Mängdkalkyler

Mängdning för din anbudskalkyl. Leverans med av dig angivna prislistor (kanaler, isolering, sakvarumontage, demontering mm.) Förfrågningar på sakvaror.

Budgetkalkyler

Vi budgeterar din totalkostnad utifrån lämnat underlag.

PM

Vi tar hand om hela din PM-redovisning baserad på dina förutsättningar.

Leverans

Kalkylerna levereras i Excel och PDF. Du kan även få filer till ditt kalkylprogram (Lubekalk).